Browsing: HS Rīga

Hokeja skolas “Rīga” ir Rīgas pašvaldības dibināta un Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu hokejā. HS “Rīga” darbu vada skolas direktors. Par mācību un audzināšanas darbu atbild direktora vietnieks un skolas metodist. Skolas saimniecisko darbību vada direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā.

Hokejs

Riga Cup 2014

Ceturto gadu pēc kārtas Rīgā norisinās hokeja turnīrs ”Riga Cup” jeb “Rīgas Kauss”, kur vairākās…

Hokejs

Riga Cup 2013

Jau trešo gadu EITC tournaments Rīgā rīko “Riga Cup” jeb ”Rīgas kausa” izcīņu. Visus šos gadus…

1 2